آمار کلی

کد ملی: 124945XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع معدنی شکوفه بنفشه اردستان بازرس علی البدل فعال 1392/08/11 تا کنون