آمار کلی

کد ملی: 339170XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سپنتا نگین معماری پایدار بازرس اصلی فعال 1394/02/30 تا کنون