آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
476 خوراک دام و طیور نگین میاندوآب عضو هیئت مدیره فعال 1389/11/22 تا کنون