آمار کلی

کد ملی: 334159XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ماهد مهر ماندگار بازرس علی البدل فعال 1399/01/23 تا کنون
گروه تولیدی ماهد آلومینیوم بازرس اصلی فعال 1398/04/25 تا کنون