آمار کلی

کد ملی: 442045XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طلیعه داران آرمان عدالت آراد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/13 تا کنون