آمار کلی

کد ملی: 111004XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن خیریه رانندگان شهرستان فلاورجان عضو هیئت مدیره فعال 1395/02/11 تا کنون
کیان ظروف اسپادانا بازرس اصلی فعال 1394/07/06 تا کنون