آمار کلی

کد ملی: 007435XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دایه گستر اخوان مدیرعامل فعال 1398/06/23 تا کنون