آمار کلی

کد ملی: 175510XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیک پیمان الماس غرب مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/01 تا کنون