آمار کلی

کد ملی: 163986XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجهیز آب کاوه بازرس علی البدل فعال 1398/12/04 تا کنون
مدیا تجهیز آب ارس بازرس اصلی فعال 1398/05/01 تا کنون
مهندسین مشاور آب راهه بوم هیرکان بازرس اصلی فعال 1398/01/24 تا کنون