آمار کلی

کد ملی: 128599XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جویا گستر سپاهان بازرس علی البدل خارج شده 1392/02/11 تا 1392/11/14