آمار کلی

کد ملی: 106020XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 2

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارس کالای کیش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/31 تا کنون
بنیاد علمی و فرهنگی حکیم عمر خیام نیشابوری عضو هیئت مدیره فعال 1398/04/15 تا کنون
تولیدی موتورسیکلت باسل رئیس هیئت مدیره منحل شده 1395/07/07 تا کنون
تولیدی صنعتی نسیم سیکلت توس رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره منحل شده 1394/09/02 تا کنون
به پر موتور رئیس هیئت مدیره فعال 1392/04/23 تا کنون