آمار کلی

کد ملی: 181819XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نیک دستان پارس عضو هیئت مدیره فعال 1396/06/28 تا کنون