آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تعاون 1548 خدمات اداری و تامین نیروی انسانی نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1387/07/15 تا کنون