آمار کلی

کد ملی: 049224XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پویا نیرو نگار نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1392/08/20 تا 1396/03/22
نبراس آریا مدیرعامل فعال 1392/08/08 تا کنون