آمار کلی

کد ملی: 086020XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی ومهندسی رهپویان صنعت پیشرو آساک رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/02/20 تا 1394/09/12
فنی مهندسی فناوری وصنعت رهپویان فدک بازرس علی البدل فعال 1393/02/20 تا کنون