آمار کلی

کد ملی: 185019XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
داده پرداز دلارام ارجان بازرس علی البدل فعال 1397/10/25 تا کنون