آمار کلی

کد ملی: 244013XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یکتا ایده پردازان صنعت نوین کاویان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/10 تا کنون
نوآوران توسعه خلاقیت پارس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/06/05 تا کنون