آمار کلی

کد ملی: 197163XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرین ستون سازان کوشا بازرس اصلی فعال 1395/12/17 تا کنون