آمار کلی

کد ملی: 138145XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نوآوران رامش گستر ایرانیان بازرس اصلی فعال 1397/12/11 تا کنون