آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسافربری رفاه فلاورجان بازرس علی البدل خارج شده 1380/10/27 تا 1384/04/01