آمار کلی

کد ملی: 138045XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زیما صنعت تاوریژ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/11/06 تا کنون
نماد گستر طب تبریز رئیس هیئت مدیره فعال 1396/01/19 تا کنون