آمار کلی

کد ملی: 055930XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیش رزماری رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/05/15 تا کنون