آمار کلی

کد ملی: 007098XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تدبیر رویان نوین جهان بازرس علی البدل فعال 1396/03/24 تا کنون