آمار کلی

کد ملی: 005312XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه صنعتی و بازرگانی سامان تجارت میلاد بازرس علی البدل خارج شده 1395/03/12 تا 1396/03/08