آمار کلی

کد ملی: 254989XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
باستان صنعت آیرین تاو بازرس علی البدل فعال 1397/08/09 تا کنون