آمار کلی

کد ملی: 008241XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارس ایده پاکان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/03/12 تا کنون