آمار کلی

کد ملی: 005341XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 4

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پلیمر گستر شرق بازرس اصلی فعال 1398/12/03 تا کنون
تولیدی طب پلاستیک نوین بازرس علی البدل خارج شده 1398/07/02 تا 1398/12/05
ویرا صنعت دقیق پارس بازرس علی البدل فعال 1398/06/23 تا کنون
طب کاران پلیمر بازرس علی البدل فعال 1397/12/18 تا کنون
افرند الوان امین بازرس اصلی فعال 1397/03/19 تا کنون