آمار کلی

کد ملی: 065080XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نانوایان بیرجند بازرس علی البدل فعال 1394/04/15 تا کنون