آمار کلی

کد ملی: 121970XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سانیار تجارت گلپا رئیس هیئت مدیره فعال 1398/12/10 تا کنون
مدرن اکسیر آینده بازرس علی البدل فعال 1398/02/09 تا کنون