آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی پرورش ماهی گرمایی بنیامین منشی هییت مدیره فعال 1391/01/15 تا کنون