آمار کلی

کد ملی: 158222XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرسا تجهیز تاوریژ عضو هیئت مدیره فعال 1396/01/05 تا کنون
عمران دانوش آذرآریانا نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1389/06/23 تا کنون