آمار کلی

کد ملی: 466939XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زرین ساخت جهانبین لردگان بازرس علی البدل فعال 1395/04/08 تا کنون
آبشار گستران چهارمحال نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1390/05/29 تا کنون