آمار کلی

کد ملی: 045243XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پویا سفیران دماوند مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/07/05 تا کنون