آمار کلی

کد ملی: 659936XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گاوداری میلاد یار گرمسار مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1392/03/13 تا کنون