آمار کلی

کد ملی: 423192XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ابتکار صنعت شوسه بازرس علی البدل فعال 1393/09/02 تا کنون