آمار کلی

کد ملی: 214220XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجریان نواندیش خزر نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/10/01 تا کنون