آمار کلی

کد ملی: 007063XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی و تاسیساتی پیمان پذیر یزد بازرس اصلی فعال 1395/11/15 تا کنون
ارژن صنعت ایساتیس نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/04/06 تا کنون