آمار کلی

کد ملی: 170936XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آلاس کیمیا سان بازرس علی البدل فعال 1395/05/12 تا کنون
اکسیر بهداشت ارس بازرس علی البدل فعال 1395/03/16 تا کنون