آمار کلی

کد ملی: 372066XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بانیان تجارت به آور سنه دژ بازرس علی البدل فعال 1396/10/14 تا کنون