آمار کلی

کد ملی: 541987XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل کالای دانش ترابر مبارکه بازرس علی البدل فعال 1398/09/03 تا کنون
حمل و نقل متین بار اصفهان بازرس علی البدل فعال 1398/07/02 تا کنون
امید آرمان تجارت آسیا عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/09/07 تا 1397/09/19