آمار کلی

کد ملی: 467010XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه و سرمایه گذاری نقطه افتخار نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/02/26 تا کنون