آمار کلی

کد ملی: 006526XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شایگان برج آریان عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/20 تا کنون
مهاب برج آریا بازرس علی البدل فعال 1398/04/03 تا کنون
نورد پویش فراهین ارگ عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/11 تا کنون