آمار کلی

کد ملی: 462151XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه صنفی قنادان و شیرینی فروشان شهرستان شهرکرد بازرس اصلی فعال 1396/03/22 تا کنون