آمار کلی

کد ملی: 198768XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توسعه روستایی کرخه کارون نیل ایرانیان رئیس هیئت مدیره فعال 1396/03/21 تا کنون
فنی مهندسی کرخه عمران دشت ایرانیان رئیس هیئت مدیره فعال 1395/07/19 تا کنون