آمار کلی

کد ملی: 367394XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اکسیر سلامت سندس مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/10 تا کنون
اکسیر دیهیم سلامت بازرس اصلی فعال 1397/03/29 تا کنون