آمار کلی

کد ملی: 005265XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 4

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارم طب زیبا دشت عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/12/28 تا 1398/11/18
انجمن خیریه مردمی یاری به درمان های سلولی امید عضو هیئت مدیره و خزانه دار فعال 1396/06/27 تا کنون
فرا دید دانش و درمان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1395/07/24 تا کنون
دانش بنیان ژن و سلول ایده آل مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/10/07 تا کنون
ژن و سلول فناوران اطلس رستاک نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/02/31 تا کنون