آمار کلی

کد ملی: 206334XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات زیارتی و سیاحتی مامطیر گشت الماس رئیس هیئت مدیره فعال 1398/11/13 تا کنون