آمار کلی

کد ملی: 155184XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات تنظیفی بهنیان غرب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/11/20 تا کنون
عدالت گستر کرمی و عبدی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/01/15 تا کنون