آمار کلی

کد ملی: 229708XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارس پلاست ارم بازرس علی البدل فعال 1392/07/27 تا کنون