آمار کلی

کد ملی: 325791XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نو اندیشان هوش مصنوعی کارینا بازرس اصلی فعال 1398/11/05 تا کنون